Sportoviště BOWLING

Bowlingové dráhy AMF - Bowling PalaceNajdete u nás 6 profesionálních bowlingových drah AMF, které jsou všechny vybaveny manuálními bumpery – postranními zábranami pro děti. Pořádáme také bowlingové turnaje pro amatérské hráče. Po předchozí telefonické domluvě je možné individuální umytí a namazání bowlingové dráhy pro "rovináře" nebo "točaře" a individuální naleštění rozběhu. Standardně mažeme všechny dráhy pro "rovináře", a to pravidelně v úterý a pátek, případně častěji dle aktuálního stavu a obsazenosti drah.

Maximální počet hráčů na 1 bowlingovou dráhu je stanoven na 6 osob. Minimální herní doba je 30 minut. Ze zkušeností doporučujeme ideálně 4 hráče na jednu dráhu wink

Ceník BOWLINGU a provoz bowlingu

15:00–17:00 17:00–20:00 20:00–22:00
Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno
Úterý zavřeno zavřeno zavřeno
Středa zavřeno zavřeno zavřeno
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 480,- 480,- 480,-
Sobota 480,- 480,- 480,-
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Ve státní svátek cena 540,-Kč/hod/dráha - pokud je otevřeno

Zapůjčení bowligové obuvi: 10,- / pár obuvi 
Tisk výsledkových listin: 5,- / 1 strana A4

Provozní řád bowlingu

 • Hráči jsou povinni seznámit se a řídit se tímto provozním řádem. Zahájení a ukončení provozu bowlingu je stanoveno otevírací dobou vyznačenou na vývěsce Sportovního centra Bowling Palace.
 • Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Bowling Palace, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry před jejím započetím.
 • Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
 • Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha bowlingu právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.
 • Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.
 • Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze hrajícím osobám, a to pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou si je možno zapůjčit u obsluhy bowlingu.
 • Při opuštění herního prostoru je hráč povinen použít návleky k ochraně bowlingové obuvi.
 • Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.
 • Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení, je hráč povinen se řídit pokyny obsluhujícího personálu. Zejména nesmí:
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se dráha nerozsvítí!
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a  zůstala v dolní poloze!
  • pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule,
  • vstupovat na dráhu s jídlem a pitím,
  • vstupovat na dráhu s cigaretou, doutníkem či dýmkou,
  • ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů.
 • Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození tohoto náčiní, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené tímto náčiním.
 • Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.
 • Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 • Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
 • V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má majitel Sportovního centra Bowling Palace právo na náhradu způsobené škody.
 • Stížnost a připomínky je možno zaznamenat do „Provozní knihy“.
 • Tento řád nabývá platnosti dnem vydání 15.1.2004.

Bowling Palace, Prostějov

Újezd 4
796 01 Prostějov

GPS: 49.472372, 17.116960
zobrazit na mapě

info@bowlingpalace.cz
online rezervace

Telefon REZERVACE:

722 939 720

582 333 900 - pevná linka - jen během otvírací doby bowlingu

Provozní doba BOWLINGU

Pondělí ZAVŘENO
Úterý ZAVŘENO
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek ZAVŘENO 
Pátek 15:00–22:00
Sobota 15:00–22:00
Neděle ZAVŘENO